Kontakt

KONTAKT 

 

telefón: +421 950 250 755


e-mail:
info@salsadresses.sk

 

KAMENNÁ PREDAJŇA BOLA ZRUŠENÁ. ŠATIČKY SI TERAZ MÔŽETE ZAKÚPIŤ CEZ NÁŠ E-SHOP.

  

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Dresses, s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Osloboditeľov 340/3 
040 17 Košice - Barca

IČO: 55 193 862
DIČ: 2121896238
Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č. 55935/V

 

Bankové spojenie:
Slovensko (EUR)
Číslo účtu: SK57 0900 0000 0051 9920 8580 (SLSP)
BIC/SWIFT: GIBASKBX 

 

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/6224 547 

Späť do obchodu